Prireja mleka

Na kmetiji “u rupi” ima prireja mleka že dolgo tradicija. Od leta 1859 na njej uspešno gospodari rodbina Hladnik.

Naša Prireja izpolnjuje vse standarde kakovosti: redno oddajanje v mlekarno z vsemi potrebnimi analizami in kontrolami (AP kontrola). Redna kontrola na okužbe, zaviralce in druge škodljive snovi. Nikdar nismo imeli oporečnega mleka.

Lastna selekcija črede z dolgo tradicijo. Krave na kmetiji so izključno domače, t.j. vzrejene it doma rojenih telet. Tako je minimalizirana nevarnost vnosa bolezni.

Prosta reja in veliko paše. Teleta in telice so vso rastno sezono na travnikih. Krave dobijo večino krme s pašo. To pomeni veliko gibanja in svežega zraka ter sveže naravno zaužita krma.

Planinska paša telic. Telice so preko leta na paši na smučišču Ulovka na Zaplani nad Vrhniko. Te živali so zdrave in utrjene.

Moderen zračen hlev v katerem se živali odlično počutijo.

Reference so redni odjemalci mleka iz okolice, vrtec Kurirček Rovte in Ljubljanske mlekarne (prej Vrhniške) preko Zadruge Cerknica (prej Rovte, še prej Žiri).

Sveže mleko je neobdelano (le ohlajeno) in tako še vsebuje vsa hranila kot sveže namolzeno.  Za večino izdelkov je uporabljeno polnovredno mleko, ki povprečno vsebuje 4% maščob in 3,2% beljakovin.

Vsebnost mleka

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Share Button

Add a Comment