Reja krav molznic

Prireja mleka ima na naši kmetiji že dolgo tradicijo. Pred več kot tridesetimi leti se je kmetija prednostno usmerila v pridelavo mleka.

Na kmetiji je bil vedno sodoben hlev. 1983 je bil vseljen naš “stari” hlev. To je bil v širši okolici prvi hlev na prosto rejo, ki živalim omogoča dovolj gibanja in dobro počutje. Leta 2010 pa smo vselili nov hlev, ki kravam molznicam omogoča še boljše počutje.

IMG_1903Krmni hodnik0013

Naša kmetija je bila pionirska tudi v uvajanju paše živali. Telice so na travnikih vso rastno sezono (ko trava raste), krave pa so na pašnikih bližje hleva, da se molzejo. Del telic se pase na smučišču Ulavka v Jamnik – Zaplana.

wpid-DSC_1253.JPGwpid-DSC_1251.JPGDSC_1246DSC_1249

 

 

 

 

 

 

 

Na kmetiji redimo na tem območju avtohtono rjavo pasmo govedi, ki je najbolj primerna za pašo. Selekcijo smo vedno, v okviru danih možnosti, vodili sami in bili pri tem uspešni. To dokazujejo izbori živali za razstave in odbrane “bikovske matere”. Znotraj splošne selekcije na državnem nivoju smo našo čredo prilagajali specifičnim zahtevam paše v naših hribih.

Krava Sila druga na razstavi v Komendi.

V odbranih semenskih bikih sta tudi dva potomca naših krav (bikovskih mater), kar je priznanje naši selekciji.

 

 

 

Naše krave so Vesele in v dobri kondiciji : 

Share Button

Add a Comment